I will help you find the right words.

Hello, I’m Maria Milojković, MA, 
a translator and a freelance content writer.

I do English-Serbian translation, write native ads, and blog on Medium. Also, I am currently writing a children's book.

This is what I can do for you:

 TRANSLATION:

English-Serbian translation and localization  
Serbian-English translation (British and American English)  

I have 14 years of experience in translation (finance, law, foreign trade, technical) and ESL teaching.

CONTENT WRITING:

- native ads
- blog posts

My content is engaging, easy to read, and SEO friendly. 

You can find the list of portals I have contributed to under page PUBLISHED.

________________________________________________________________________________________

Pomoći ću vam da pronađete prave reči. 

Zdravo, Ja sam Maria Milojković, master engleskog jezika i književnosti, 
prevodilac i pisac onlajn sadržaja.

Prevodim sa engleskog, pišem reklamne tekstove za portale, vodim blog na američkom Mediumu. Takođe, trenutno pišem knjigu za decu.

Za vas mogu da uradim sledeće:

PREVOD:

- prevod sa engleskog na srpski i lokalizacija 
- prevod sa srpskog na engleski (britanski i američki engleski)

Imam 14 godina iskustva u prevođenju (finansije, pravo, spoljna trgovina, tehnički prevod) i podučavanju engleskog jezika.

PISANJE ONLAJN SADRŽAJA:

- prirodno oglašavanje ("native" PR tekstovi)
- blog postovi

Moj sadržaj je privlačan, lak za čitanje i u skladu sa SEO-m.
Možete da pronađete listu portala koji su objavili moje članke na strani PUBLISHED. 

Send me a message, I will be glad to work with you.

Pošaljite mi poruku, rado ću sarađivati sa vama.